Text

Logga
 

Meny

Tree Menu
asd Förstasida
asd Om oss
asd Affärsidé
asd Tjänster
asd Fraktupphandlingar & fraktanalyser
asd Lagerhantering
asd Inköpsprojekt
asd Shippingfunktionen
asd Kontakta oss
asd Referenser
asd Länkar
asd Administration

 

Lagerstyrning-Lagerhantering

Lagerverksamheten är en viktig del av företagets logistik. Kravet från marknaden är hög leveransservice med korta ledtider samtidigt som höga lagernivåer binder onödigt mycket kapital och ger kapitalkostnader.

Alla former av lager måste någon gång ifrågasättas. Ytterst om man skall ha lagret kvar men även andra frågor måste ställas:

  1. Är lagret rätt positionerat
  2. Är lagret rätt dimensionerat och utformat
  3. Är arbetsmetoder och rutiner de rätta
  4. Fungerar lagerstyrningen optimalt

En annan viktig fråga att ställa är om marknaden verkligen har de höga krav som man tror de har och är dessa krav rätt formulerade. Det är en väsentlig skillnad på om marknaden ställer krav på korta ledtider eller om kraven är precision i leveranstiden.

Logistik & Inköpsgruppen har lång erfarenhet inom detta område och kan hjälpa till att styra upp lagerverksamheten.

Våra arbetsmetoder utgår från att en stor del av kompetensen finns i kundföretaget och att vår roll är att driva projekten och ge den input som många års erfarenhet av liknade projekt gett oss.

Lagerupphandling

Det blir allt vanligare att out sourca lagerverksamheten till tredje part. I et sådant projekt finns många osäkerhetsfaktorer och ett felaktigt beslut kan få stora konsekvenser.
Vi har lång erfarenhet av upphandling av lagertjänster och kan ta fram de underlag som behövs för att ta rätt beslut..